O společnosti

Společnost CoProSys byla založena v Chrudimi v roce 1992 jako akciová společnost.
Počáteční aktivity společnosti byly zaměřeny na dodávky informačních technologií, počítačových sítí a distribuci komponent pro datové sítě. V současnosti jsou hlavní aktivity společnosti směřovány do vývoje a výroby mikrovlnných systémů dodávaných pod obchodním názvem MicroLAN.
Pro rozšíření nabídky mikrovlnných spojů byla navázána úzká spolupráce s americkým výrobcem Microwave Networks Inc. a do nabídky byly zařazeny jeho pojítka Proteus AMT, která pracují výhradně v licenčních pásmech. Coprosys jako jedna z prvních českých společností realizuje mikrovlnné spoje s vysokou propustností (až 1250 Mbps) v pásmu milimetrových vln, kde úzce spolupracuje se společností DOK Ltd.
Vybudováním nejrozsáhlejší bezdrátové datové sítě v České republice se vytvořily podmínky pro poskytování služeb v oblasti pronájmu vysokorychlostních komunikačních kanálů a kvalitních hlasových služeb. Nabízené služby vytvářejí prostor pro ekonomicky nenáročná řešení umožňující propojování sítí LAN, poskytování připojení do sítě Internet včetně komplexních hlasových služeb.

Navenek samostatné právní subjekty strategicky rozmístěné po území České republiky vytvářejí alianci, která svou komplexností nabízených služeb v oblasti komunikačních a informačních systémů dovede pružně, kvalifikovaně a efektivně, s využitím nejmodernějších technologií a výrobních postupů, reagovat na potřeby zákazníka.

K poskytování kvalitních služeb a zajištění spokojenosti zákazníka nestačí jen samotné investice a technologie. Společnosti, které stojí za předkládanou nabídkou (Coprosys Holding) proto věnují trvalou pozornost vlastním vnitřním procesům, které mají zásadní vliv na kvalitu nabízených produktů a služeb. Specifikace poskytovaných servisních služeb.